INFORMACJA O PROWADZONYCH POSTĘPOWANIACH

Informacja o wszystkich postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605) przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi znajduje się na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nikidw/proceedings 

Kontakt