Kontakt

Blog

03/25/2024
W dawnej wsi polskiej siew rozpoczynał cały cykl obrzędowych zabiegów wokół wzrostu roślin, ich zabezpieczenia przed chorobami, szkodnikami i klęskami żywiołowymi. Ciekawym zwyczajem, kultywowanym do dziś w okolicach Strzelec Opolskich jest wysiew na polach serc i krzyży. Zgodnie z tradycją ma on zagwarantować powodzenie przyszłych plonów....
więcej
02/21/2024
Rozmowa z prof. Andrzejem Bieńkowskim o kulturze ludowej...
więcej
02/21/2024
Rozmowa Elizy Czapskiej z Józefem Pitoniem i Sebastianem Karpielem-Bułecką...
więcej
02/21/2024
Rozmowa z Ireną Brzeską, artystką – rzeźbiarką, twórczynią projektu „Wieś Warmii i Kaszub w osobistych wspomnieniach”, zrealizowanego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2019....
więcej
02/21/2024
Z Katarzyną Ceklarz, doktorem nauk humanistycznych, etnologiem, etnografem i wykładowcą na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, o rekonstrukcji tradycyjnego stroju kobiecego górali kliszczackich, rozmawia Rafał Karpiński....
więcej
02/20/2024
Historia życia pana Franciszka Palki, wszechstronnego artysty i działacza społecznego pokazuje dwa aspekty tego samego zjawiska – wspierania twórczości ludowej. W trakcie swojego życia wsparcia zarówno udzielał, jak i był jego adresatem. Jego bogata biografia przynosi nie tylko imponujący dorobek materialny, ale – co równie ważne – głębię oryginalnych myśli o życiu, ludziach i sztuce....
więcej
02/20/2024
Tkanina dwuosnowowa towarzyszy Karolinie Radulskiej od najmłodszych lat. W jej rodzinnym domu tkaniem zajmowała się jej babcia, Aurelia Majewska. Sama nauczyła się tkać od swojej teściowej, Danuty Radulskiej. Jest to dla niej sposób na zachowanie tkackich tradycji, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. ...
więcej
02/20/2024
Krzysztof Trebunia-Tutka – polski muzyk i architekt, założyciel i lider zespołu Trebunie-Tutki oraz Kapeli Krzysztofa Trebuni-Tutki „Śleboda”. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Studium Pedagogicznego przy Politechnice Krakowskiej, oraz instruktor l kl. o specjalności: muzyka, taniec i śpiew podhalański....
więcej
02/20/2024
Rozmowa ze Zdzisławem Słonina – laureatem II Biennale im. Antoniego Mazura Konkurs Rzeźby Babiogórskiej...
więcej
02/20/2024
Z dyrektorem Domu Ludowego BARTŁOMIEJEM KOSZARKIEM rozmawia Rafał Karpiński....
więcej
02/20/2024
O historii i współczesności tradycyjnego zdobienia jaj wielkanocnych na Opolszczyźnie z Bogdanem Jasińskim z Muzeum Wsi Opolskiej rozmawia Rafał Karpiński....
więcej
02/20/2024
Kapela ze Wsi Warszawa – Słowiańscy Grioci Rozmowa z Maciejem Szajkowskim, założycielem zespołu Kapela ze Wsi Warszawa...
więcej

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi