Kontakt
Zamówienia publiczne

NIKiDW/P/6/2022

Wykonanie projektu remontu łazienek, doprowadzenia instalacji wodno – kanalizacyjnej i uzupełnienia ubytków podłogowych we wskazanych pomieszczeniach, w budynku NIKiDW zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, w ramach zadania pn.: „Remont pomieszczeń w budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi” – NIKiDW/P/6/2022.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie i są zamieszczone dokumenty składane do oferty:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/663066

 

 

Załączniki:

letterhead

letterhead

letterhead

letterhead

letterhead

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi