Kontakt
Zamówienia publiczne

NIKiDW/P/7/2022

Adaptacja i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach – NIKiDW/P/7/2022.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie i są zamieszczone dokumenty składane do oferty:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/661690

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi