Kontakt

Podsumowanie Sympozjum pt. „Etnomozaika. Współczesne dziedzictwo kulturowe wsi. 210 rocznica urodzin Oskara Kolberga”.

14 marca 2024 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyło się Sympozjum zorganizowane przez Zespół Badań Etnograficznych. Wydarzenie miało na celu prezentację założeń projektu oraz utworzenie płaszczyzny do wymiany poglądów i prezentacji wyników pilotażowych badań w województwie podkarpackim.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała Katarzyna Saks, Dyrektor NIKiDW. Pierwsza część programu obejmowała prezentacje Zespołu Badań Etnograficznych, podsumowujące spotkania zespołu badawczego i wypracowane efekty w 2023 roku:

 

  • Izabela Wolniak (Koordynator Zespołu Etnomozaika – NIKiDW): „Wprowadzenie do projektu Etnomozaika
  • dr Katarzyna Ceklarz (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu/ Polskie Towarzystwo Ludoznawcze); „Etnomozaika – kolbergowskie inspiracje we współczesnej praktyce edukacyjnej”
  • Małgorzata Jaszczołt (Kierownik Działu Programowego – NIKiDW): „Metodologia badań w projekcie Etnomozaika. Idea”
  • dr Arkadiusz Jełowicki (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie): „Badania, archiwum, publikacja – Etnomozaika w działaniu”
  • – Elżbieta Dudek – Młynarska (Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie): „Relacja z badań w województwie podkarpackim”

 

Na zakończenie pierwszej części programu wystąpił Zespół Folklorystyczny „Młode Kurasie” z Lubziny (woj. podkarpackie).

 

Drugą cześć programu zajęła debata pt. „Jak dzisiaj Oskar Kolberg badałby kulturę i dziedzictwo polskiej wsi?”, którą poprowadził dr Arkadiusz Jełowicki z udziałem zaproszonych reprezentantów ośrodków naukowo-badawczych i etnograficznych w Polsce. Wzięli w niej udział:

 

  • Magdalena Lica-Kaczan – Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku
  • dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS – Instytut Nauk o Kulturze UMCS
  • dr Katarzyna Waszczyńska – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
  • dr Filip Wróblewski – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

 

Zachęcamy do obejrzenia tego wydarzenia i podzielenia się uwagami.

 

https://www.facebook.com/NarodowyInstytutKulturyiDziedzictwaWsi/videos/401603862473000

 

 

Fot. Danuta Matloch

Podstrony

Powiązane aktualności

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi